Senator SILVIA DINICĂ
Parlamentul României

Date biografice

Senator Decembrie 2016 - prezent

Președinte al Comisiei economice, industrii și servicii (decembrie 2016 – prezent)
Responsabilă cu revizuirea / examinarea / propunerea proiectelor legislative transmise către Comisia economică, industrii și servicii în domeniul: politicii industriale, dezvoltării regionale și prognozării economice, afacerilor și investițiilor străine, întreprinderilor mici și mijlocii, turismului, implementării unei politici comerciale comune a Uniunii Europene, promovării și protecției intereselor economice ale consumatorilor, proprietății industriale, brevetelor și mărcilor comerciale, concurenței și ajutoarelor de stat, societății informaționale și tehnologiei informației, impactului asupra politicilor economice și industriale ale politicilor de mediu, energiei și transporturilor, dezvoltării durabile.

Membru al Comisiei pentru învățământ, tineret și sport (decembrie 2020 – prezent)

Vicelider al grupului parlamentar al Uniunii Salvați România (februarie 2020 – ianuarie 2021)

Secretar al Biroului Permanent al Senatului (ianuarie 2019 – februarie 2020)

Membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 (Decembrie 2018- Decembrie 2020)

Membru al Comisiei speciale pentru revizuirea și modificarea legislației privind comercializarea produselor alimentare (decembrie 2016 – decembrie 2020)

Membru al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației (septembrie 2018 – decembrie 2020)
Responsabilă cu revizuirea/examinarea/propunerea proiectelor legislative transmise către Comisia pentru comunicații și tehnologia informației. Domenii de activitate: tehnologia informației și comunicațiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaționale, și proprietatea intelectuală în domeniu.

Membru al Comisiei pentru transporturi și energie (decembrie 2016 – septembrie 2018)
Responsabilă cu revizuirea/examinarea/propunerea proiectelor legislative transmise către Comisia pentru transporturi și energie în domeniul: politicii energetice, securității aprovizionării cu energie și eficienței energetice, rețelelor de transport și infrastructură energetică, securității nucleare, protecției intereselor economice ale consumatorilor în domeniile transportului și energiei.

Activitate internațională:

Vicepreședinte al Delegației Parlamentului României – Uniunea Interparlamentară (UIP) (Februarie 2021 – prezent)

Uniunea Interparlamentară – Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț (aprilie 2017 – prezent)

Afiliere politică: Uniunea Salvați România

Educație

Doctorat în Matematică Aplicată, Universitatea de Stat din Colorado, Colorado, SUA (2011-2014)

Master în Managementul Riscului, Academia de Studii Economice, Facultatea Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, București, România (2008-2010)

Master în Matematică Aplicată, Universitatea de Stat din Colorado, Colorado, SUA (2002- 2004)

Licențiată în matematică, Facultatea de Informatică și Matematică, Universitatea București, România (1995-1999)

Experiență profesională

Telekom Romania, București
Manager de Campanie & Retenție, Marketing, Segment Business (2016)

Telekom Romania, București
Specialist Retenție, Marketing, Divizie Business (2014-2016)

Romtelecom S.A, București
Analist reglementări & Concurență (2005-2014)

Universitatea de Stat din Colorado, Colorado, SUA
Asistent universitar (2002- 2005)
– Responsabil pentru predare cursuri: Analiza, Ecuatii Diferentiale, Geometrie, Trigonometrie;

Facultatea de Matematică și Informatică, București
Preparator universitar (2000 – 2001)
– Responsabil pentru predare seminarii: Geometrie diferentiala, Algebra Liniara, Analiza;

Limbi străine

Engleză, Franceză, Spaniolă

Căsătorită, doi copii